• peach
 • tsudrats
 • serempoz
 • mrrru
 • defying-gravity
 • gosiamm
 • zeszpinakiem
 • ohsowhite
 • zaczarowanysyf
 • zatora
 • ichwillsommer
 • jok
 • outline
 • megakrupo
 • wdeszczubzy
 • brzoskvinia
 • fuckblack
 • Fienrira
 • lytwin
 • onlyladies
 • pandorcia
 • ged
 • drogadoraju
 • stockholmsyndrome
 • czekoczeko
 • chcedodomu
 • pesy
 • fancy-claps
 • Botwinka
 • marsjaninzmarsa
 • LonePoProstu
 • bazyliszek
 • fallarbortown
 • notforgetme
 • summerkiss
 • allicat
 • wybuchmuzgu
 • misza
 • byMBcreativity
 • ohshit
 • 1NdyGo
 • une-raconteuse
 • dusielecc
 • narkomanka
 • kaha
 • karmazynowa
 • spis-rzeczy-ulubionych
 • famouspopsicle
 • doctorfrederickchilton
 • sheerheartattack
 • annabellepe
 • smoczyJad
 • crimsonghost
 • emsik
 • sadnessdove
 • savatage
 • msj
 • mothsdevourer
 • jacobpbau
 • wartimenovelty
 • Najada
 • Migotliwa
 • psychedelix
 • showmetherainbow
 • frozetteniskogen
 • devotron
 • natalalal9
 • Galomtala
 • j3rundown
 • Sheilamarie
 • nulaine
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Ja po prostu wiem, że tak zwany dobry adres to człowiek, nie ulica.
— Dorota Terakowska
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse vianoelya noelya
6415 8d63
Reposted fromzelbekon zelbekon viaverdantforce verdantforce
1102 5c1f
9501 2eae 500
Reposted fromhrafn hrafn viaxwyczesanagitarax xwyczesanagitarax
7888 9eab 500
Pierre Toffoletti
Reposted fromhrafn hrafn viaxwyczesanagitarax xwyczesanagitarax
Czasem powiem za dużo. Otworzę się przedwcześnie. Zaczyna to boleć dopiero po fakcie. Ponoszę okrutne konsekwencje przedwczesnych kredytów zaufania. Dziecinny, naiwny. Glodny zrozumienia, które nie ma prawa bytu. Zmęczony. 
Reposted fromhrafn hrafn viaEtien Etien
8874 28e0 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viasogib sogib
9502 1a76 500
Reposted fromhrafn hrafn viaEtien Etien
W istocie nienawidzę tych innych, którzy ograbiają mnie z mojej samotności, a zarazem nie oferują mi prawdziwego towarzystwa.
— I.D.Yalom, Kiedy Nietzsche szlochał
Reposted fromtwice twice viaEtien Etien
8270 4336
Reposted fromkarahippie karahippie viagreywolf greywolf
7453 abd9 500
Reposted fromamatore amatore viajuhasowa juhasowa
5016 2844 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaMartwa13 Martwa13
0804 a81f 500
Reposted fromverronique verronique viaMartwa13 Martwa13
0817 9da8 500
Reposted fromKiedysToBylo KiedysToBylo viaMartwa13 Martwa13
Mam kilka pięknych wspomnień znad Lago di Garda. Na przykład to, gdy leżeliśmy na rozgrzanym od włoskiego słońca kamieniu i czytaliśmy sobie nawzajem listy miłosne poetów, raz po raz spoglądając w swoje oczy. Jest też to, kiedy w środku nocy uciekliśmy na mostek przy plaży, podziwialiśmy rozgwieżdżone niebo i odległą łunę tych uroczych miasteczek z wązkimi uliczkami. Czas odmierzały kolejne promienie znudzonej latarni, puszczane regularnie i wolno. Jezioro gładkie jak stół. Jak Twoja skóra. Mam kilka pięknych wspomnień - to tyle co dzisiaj mam.
Reposted fromjankanty jankanty
3772 6935 500
Reposted fromsoftboi softboi viaMartwa13 Martwa13
8298 3b57 500
Reposted fromkarahippie karahippie viaMartwa13 Martwa13
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl